tlf 30308080
Ring mig op

Ring mig op

x

Nedrivning af væg

Nutidens boligideal er at have store lyse rum frem for mange små mørke. Derfor er der mange, der ønsker at fjerne en eller flere vægge for netop at opfylde boligdrømmen om lys og luft. Men at fjerne en væg er ikke helt lige til. Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvilke vægge, du river ned, og hvordan du gør det. Hos Væg.dk har vi derfor specialiseret os i nedrivning af bærende vægge, så vi sikkert kan hjælpe dig med at gøre din boligdrøm til din drømmebolig.

 

Hvor lang tid tager det?

Selve nedrivningen af en væg færdiggøres normalt inden for syv arbejdsdage. Hvis du ønsker en hurtigere ekspeditionstid, skal du oplyse dette ved første henvendelse.

Ved nedrivning af bærende eller stabiliserende væg kræver det ingeniørberegninger, og du skal her være opmærksom på, at dette vil tage ekstra tid.

Læs mere om ingeniørberegninger her.

 

Hvad koster det?

Prisen for nedrivning af en væg afhænger af vægtypen og projektets omfang. Derfor laves der et personligt tilbud på baggrund af din opgavebeskrivelse. Ingeniørberegninger kan laves fra kr. 4.995,- inkl. moms.

Indhent et personligt tilbud her.

 

Hvad skal du være opmærksom på?

Inden du påbegynder nedrivningen af din væg, skal du være helt sikker på, hvilken type væg vi har med at gøre. Der findes forskellige typer vægge, som har forskellige funktioner i dit hjem. For at finde frem til vægtypen, kan du kontakte din kommune. Landets kommuner har tegningsmateriale over alle danske huse, som kan vise, om den pågældende væg er bærende, stabiliserende eller ingen af delene. AB Clausen – Rådgivende Ingeniører vil stå til rådighed og kan også hjælpe med at finde ud af, hvilken vægtype det drejer sig om.

Hvis din væg er bærende eller stabiliserende, kræver det ingeniørberegninger, inden din væg kan rives ned. Hvis der ikke udføres ingeniørberegninger inden nedrivning af din væg, kan du risikere at få skader som fx:

• Revner i gulve, lofter og andre indervægge
• Sætningsskader i ydervægge
• Personskader
• Kollaps af etageadskillelse
• Huset bryder sammen

 

Nedrivning af en bærende væg

Er det en bærende væg, der skal rives ned, skal der udføres både beregninger og tegninger forud for nedrivningen.
Når du river en bærende væg ned, skal du altid sørge for at få lave en ny konstruktion, som kan bære i stedet for væggen. Oftest monteres en bjælke som erstatning for den bærende væg. Bjælken skal som udgangspunkt være af stål, men i de tilfælde, hvor der er tale om mindre laster på væggen, kan der anvendes træbjælker. Bjælken skal understøttes på hver side. Understøtningen kaldes vederlag og skal også undersøges. Når der anvendes stålbjælker, skal de altid brandisoleres ud fra gældende brandkrav.

Skal du bare have lavet en åbning i en bærende væg, gælder det samme, som hvis du vil have revet væggen ned. At lave en åbning i en bærende væg kræver en ståldrager eller lignende hen over åbningen. Her er det vigtigt med en beregning på, hvilken størrelse samt hvilke dimensioner en sådan overligger skal have. Der skal lægges en overligger ind for at bære det, der befinder sig over døren. Du skal sikre dig, at væggen stadig kan fungere som stabiliserende væg, selvom der bliver lavet en åbning i den.

 

Nedrivning af en stabiliserende væg

Er det ikke en bærende væg men derimod en stabiliserende væg, vi skal rive ned for dig, gælder andre betingelser.
En stabiliserende væg afstiver huset og modstår samtidig vindtrykket. Stabiliserende vægge kan både være ydervægge og indervægge. De indvendige stabiliserende vægge står typisk vinkelret på ydervægge. Hvis væggen er stabiliserende, kræver det en stabilitetsberegning (ingeniørberegning), før væggen fjernes. Stabilitetsberegningen viser hvor meget af væggen, vi kan fjerne uden at risikere skader på bygningen.

 

Nedrivning af bindingsværksvæg

Viser det sig, at din væg er en bindingsværksvæg, kompliceres nedrivningsopgaven, da nedrivning af bindingsværksvægge har sine begrænsninger. I loftetagen kan vi almindeligvis fjerne stolper i tværskillevægge uden yderligere tiltag. I de øvrige etager kræver det et ingeniørprojekt, der dokumenterer ændringens forsvarlighed. Hovedskillerumsvæggen kan være besværlig at fjerne uden større tiltag. I stueetagen er det nemmere, idet kældervægge plejer at være grundmuret. Har du bindingsværksvægge, klarer vi også den opgave.

 

Byggetilladelse hos kommunen

Uanset om den væg, du skal rive ned, er bærende eller ej, skal du søge kommunen om lov til at lave ændringerne. Hvis den ikke er bærende, er det tilstrækkeligt med en anmeldelse – nedrivning af væg i lejlighed kræver dog altid tilladelse. Typisk kræver kommunerne ikke en byggetilladelse, hvis der er tale om et enfamiliehus, og ændringerne kun laves inden for husets ydervægge og tagflade. Vi sørger selvfølgelig for, at de nye konstruktioner opfylder de gældende krav. Vi kan også hjælpe med at søge om byggetilladelse.

 

Skal vi rive din væg ned?

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til eller ønsker et uforpligtende tilbud på nedrivning af væg.